Als het aan de gemeente Rijswijk en het schoolbestuur van de Brede School Steenvoorde ligt komt er aan de Dr. Poelslaan een nieuw Kindcentrum. Om dat voornemen kracht bij te zetten ondertekenden de gemeente Rijswijk en het schoolbestuur op 9 maart een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af zich samen in te zetten voor de voorbereiding 

Meer Lezen