Burgemeester Huri Sahin deelde tijdens de raadsvergadering van 26 maart het droevige nieuws dat oud wethouder Wouter van Putten overleden. Hij was van 2004 tot 2010 wethouder Stadsontwikkeling en Groen in Rijswijk voor de VVD.

“De portefeuille ‘groen’ sprak Wouter van Putten bijzonder aan”, zo vertelt Huri Sahin aan de raad. “Groen was zijn opleidingsachtergrond, maar vooral zijn passie en daarmee ook een belangrijke reden voor hem om in de Rijswijkse lokale politiek actief te worden, na een ambtelijke loopbaan bij de gemeente Den Haag, onder meer als stadsdeeldirecteur van Scheveningen en als directeur Groenvoorziening.”

Als wethouder Groen had van Putten de missie om groen als dragend element van de stedelijke structuur in Rijswijk stevig op de kaart te zetten.

Met een vooruitziende blik schetste hij hierin de hoofdlijn van het Rijswijkse groenbeleid op een zo logische wijze dat het later prima bleek aan te sluiten op de Stadsvisie voor Rijswijk. Sahin: “Zelfs nu, in geactualiseerde en aangescherpte vorm, is het nog steeds een goede bouwsteen voor onze omgevingsvisie in wording.”

Sahin vervolgt: “De staat van onze groene parels danken we grotendeels aan Wouter van Putten. Ik noem het Rijswijkse Bos, dat onder zijn aanvoering werd gerevitaliseerd, inclusief de inrichting rond de Naald als herinnering aan de Vrede van Rijswijk.

Hij had daarbij oog voor de historische waarde van het gebied en bood alle ruimte aan archeologische opgravingen en onderzoek. Daarnaast zijn in zijn periode ook Overvoorde en de Voorde in de landgoederenzone aangepakt en gerevitaliseerd.” 

Wouter van Putten is 78 jaar geworden.