De herinrichting van de Rembrandtkade in Rijswijk, een langverwacht project dat nauwlettend werd gevolgd door belanghebbenden, verloopt niet zonder hindernissen. Ondanks zorgvuldige planning en participatie zijn er zorgen gerezen over de veiligheid en het verloop van de werkzaamheden.

De fractie van Rijswijks-Belang heeft haar bezorgdheid geuit en dringt aan op actie van de verantwoordelijke autoriteiten. Zorgen omtrent de voortgang, veiligheidsmaatregelen en verkeershinder zijn kenbaar gemaakt in schriftelijke vragen die in de gemeenteraad zijn ingediend.

Op dit moment hebben fietsende kinderen moeite om veilig langs de werkzaamheden op de Rembrandtkade te fietsen, met de straat open en blootliggende leidingen. Ook zorgt het passerende autoverkeer voor problemen, omdat het regelmatig moet stoppen, wat de voortgang van de werkzaamheden belemmert.

Het stadsbestuur wordt gevraagd om samen met de betrokken partijen te bekijken hoe de veiligheid kan worden verbeterd. Er wordt aangedrongen op het overwegen van omleidingen of zelfs een tijdelijke afsluiting van de weg indien nodig. Extra toezicht wordt voorgesteld als aanvullende veiligheidsmaatregel.

De fractie van Rijswijks-Belang blijft het project nauwlettend volgen en hoopt op een verbeterd en veiliger verloop van de vervolgfases.