Met de komst van de lente ontwaakt de natuur uit haar winterse sluimer. Maar niet alleen de bloemen bloeien en de vogels zingen, ook de maaiwerkzaamheden in recreatiegebieden gaan van start. Deze activiteit, is gericht op het onderhoud van de natuur en jouw veiligheid. De werkzaamheden beginnen binnenkort in gebieden zoals Ruyven Noord en Zuid, Boezemzoom en Oude Polder.

Voordat de maaiers aan de slag gaan, voert een aannemer eerst een zogenaamde ecologische quickscan uit. Dit houdt in dat er een visuele veldinspectie wordt uitgevoerd om interessante flora, fauna en mogelijk invasieve exoten waar te nemen. Als deze worden gevonden, worden passende maatregelen genomen om deze te beschermen.

Een belangrijk aspect van deze maaiwerkzaamheden is het bevorderen van biodiversiteit. Soms kan het lijken alsof er stukken gras overgeslagen worden. Dit is echter een bewuste keuze, bedoeld om de diversiteit van het gebied te stimuleren.

Door op verschillende plekken delen van het gras te laten staan, krijgen bepaalde grassen en bloemen meer ruimte om zich te ontwikkelen en te vermeerderen. Dit biedt op zijn beurt een welkom toevluchtsoord voor verschillende diersoorten, die de kans krijgen om zich op een rustige manier verder te ontwikkelen.

Het is echter onvermijdelijk dat er sporen worden achtergelaten in de grond tijdens deze werkzaamheden. Dit kan gebeuren door drassige grond of door het vlakduwen van molshopen. Gelukkig verdwijnen deze sporen vaak vanzelf na een regenbui.