De gemeente heeft aangekondigd plannen te hebben om de omgeving van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg groener en waterbestendiger te maken, met als doel om zich beter voor te bereiden op de veranderende klimaatomstandigheden. Dit initiatief wordt geleid door Marcel Belt, wethouder Groen en Duurzaamheid, die streeft naar het versterken van de biodiversiteit in de regio.

Grote plantvakken
Recente ontwikkelingen tonen aan dat de gemeente al begonnen is met het vervangen van stenen door bomen en planten op verschillende locaties. In Voorburg zijn grote plantvakken gecreëerd in de Hendrik van Boeijenlaan en de Prins Albertlaan, terwijl plannen voor vergroting van boomspiegels in het Oosteinde nog in onderzoek zijn.

Nieuwe leefgebieden voor vogels
Leidschendam zal ook een groene transformatie ondergaan, met de aanleg van 20 hakhoutbosjes in de Spoorzone, die dienen als leefgebied voor vogels zoals de huismus. Bovendien zullen langs het water in de wijk Prinsenhof oeverplanten worden aangebracht en worden natuurvriendelijke oevers gecreëerd in de nieuwe woonwijk Vlietvoorde.

Waterbestendigheid
De gemeente richt zich niet alleen op het vergroenen van de omgeving, maar ook op het verbeteren van de waterbestendigheid. Bij de vervanging van riolering in verschillende straten, waaronder in Prinsenhof, Ridder Snouckaertlaan en Prins Bernhardlaan in Voorburg, en Doctor van Noortstraat in Stompwijk, zal regenwater zoveel mogelijk worden afgekoppeld van het riool. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast tijdens hevige regenbuien, terwijl tegelijkertijd extra groen wordt aangebracht waar mogelijk.