Op 16 maart 2022 gingen de inwoners van Leidschendam-Voorburg naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds juni 2002 heeft een nieuw college van VVD, GBLV en D66 de leiding, met grote plannen voor vernieuwd beleid. Maar nu, halverwege de raadsperiode, blikt de oppositie, vertegenwoordigd door het CDA, terug op de afgelopen twee jaar.

“Wij kijken constructief-kritisch naar de voorstellen van het College. Daardoor zijn we als fractie in staat geweest onze visie en ideeën toe te voegen. Dat heeft concreet geleid tot betere besluiten,” aldus CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen. Toch erkent het CDA dat er nog veel werk aan de winkel is. “De lage opkomst bij de verkiezingen twee jaar geleden baarde iedereen zorgen. De (lokale) politiek moet het vertrouwen van onze inwoners terugverdienen.”

Opkomst bij verkiezingen daalt
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was de opkomst 51,2%, een flinke daling vergeleken met 2018 toen het percentage op 57,4% lag. “Inwoners gaven een duidelijk signaal af dat het vertrouwen in de gemeentepolitiek niet vanzelfsprekend is. Er ligt dan ook een duidelijke opdracht voor de gehele Raad om dat vertrouwen te herstellen. Voor ons als Raad -coalitie én oppositie- is er nog steeds veel werk aan de winkel,” zegt fractievoorzitter Van Duffelen.

Betere betrokkenheid bij inwoners noodzakelijk
Bij aanvang van de raadsperiode heeft de gemeenteraad een uitgebreid inwerkprogramma doorlopen, waarbij bezoeken werden gebracht aan wijken en organisaties die een belangrijke rol spelen in de gemeente. Het CDA benadrukt het belang van nog betere betrokkenheid bij de inwoners. “Zo zijn wij als CDA samen met een aantal andere fracties groot voorstander van het idee beeldvormende vergaderingen op locatie in de wijken te organiseren. Wij zien graag dat die informatieve vergaderingen plaatsvinden op de plek waarover we geïnformeerd worden, in plaats van in Huize Swaensteyn als ivoren toren,” legt Van Duffelen uit. “Zo laten we als raad niet alleen met woorden, maar ook met daden zien dat we niet alleen op papier maar ook fysiek betrokken zijn bij de onderwerpen die spelen.”

Inwonersparticipatie centraal bij CDA
Het CDA streeft naar het verdienen van het vertrouwen door nauw contact te onderhouden met inwoners over hun ideeën en ervaringen. “Bewoners weten als geen ander wat er speelt in hun wijk en leefomgeving,” aldus Van Duffelen. Als voorbeeld noemt hij het Binckhorst/HOV-debat over de gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Voorburg-West. “We zijn op alle uitnodigingen van inwoners van Voorburg-West en omliggende wijken ingegaan en hebben aan veel keukentafels de oprechte zorgen van de bewoners gehoord. Deze zorgen hebben we namens hen in het debat ingebracht, en middels moties hebben we hun ideeën voor verbetering ingebracht.”

Van Duffelen benadrukt dat het CDA regelmatig open wijkbijeenkomsten organiseert in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg, waar wijkbewoners kunnen langskomen om hun zorgen te uiten en belangrijke zaken aan te kaarten. “Wij zoeken inwoners op waar zij zijn, niet alleen omdat we vinden dat het nodig is, maar omdat we oprecht graag van hen horen wat er leeft. We doen ons raadswerk immers voor hen.”