Na een tweede onafhankelijk onderzoek,  is helaas gebleken dat twee kastanjebomen aan de Julianalaan in Pijnacker ernstig zijn aangetast en niet meer te redden zijn. De bewoner die hierover bezwaar had ingediend en de voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging Pijnacker zijn op dinsdag 28 mei uitgenodigd om hierover te praten. Het is vastgesteld dat de bomen een gevaar vormen voor de omgeving, en daarom zullen ze op maandag 3 juni worden verwijderd.

Een ecologisch onderzoek
Voorafgaand aan het verwijderen van de bomen wordt er een grondig ecologisch onderzoek uitgevoerd om te controleren of er geen beschermde planten of dieren in de bomen aanwezig zijn. De aannemer volgt hierbij de richtlijnen van de landelijke Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023, wat betekent dat er zorgvuldig wordt gehandeld om de natuur te beschermen.

Nieuw groen
Om de impact van het verlies van de bomen te verzachten, zullen er nieuwe exemplaren worden geplant op de locatie. Het is afgesproken dat de bewoner betrokken wordt bij het selecteren van de nieuwe bomen die geplant zullen worden. Dit geeft de bewoner de kans om mee te denken over het herstel van het groen in de omgeving. De aanplant van de nieuwe bomen staat gepland voor dit najaar, waardoor er snel weer nieuw groen in het gebied zal verschijnen.