De Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is uitgegroeid tot een populaire bestemming voor winkelen en recreatie. De Mall biedt werkgelegenheid aan duizenden mensen, maar de drukte brengt ook parkeeroverlast met zich mee in de omliggende wijken en nabij het ziekenhuis. Deze overlast beïnvloedt de leefbaarheid en bereikbaarheid van de buurt aanzienlijk.

Parkeerproblemen aanpakken
Om deze problemen aan te pakken, heeft de gemeente, in samenwerking met inwoners van acht omliggende buurten, een nieuw parkeerbeleid ontwikkeld. Het plan bestaat uit een mix van vergunningszones en blauwe zones (parkeerschijfzones) en is deze week goedgekeurd door het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Het doel is om de overlast te verminderen en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Leefbaarheid en bereikbaarheid prioriteit
Sinds 2021 werkt de gemeente samen met een klankbordgroep aan maatregelen rondom de Mall. Een van de prioriteiten van deze groep is het uitwerken van een effectief parkeerbeleid. De gemeente benadrukt het belang van leefbaarheid en bereikbaarheid voor de inwoners en bekijkt kritisch de impact van de ontwikkelingen rondom de Mall op de leefomgeving, zowel nu als in de toekomst.

Naast het ontwikkelen van parkeerbeleid, werkt de gemeente ook aan een betere doorstroming van het verkeer en stimuleert zij bezoekers om met het openbaar vervoer of de fiets naar de Mall te komen.

Participatietraject en tijdlijn
Het uitwerken van het nieuwe parkeerbeleid zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Dit traject omvat de aanpassing van regels via een parkeerverordening en samenwerking met de gemeenschap om tot een effectieve aanpak te komen. Op deze manier gaat de gemeente de komende tijd te werk:

Stap 0 (medio 2024): Voorbereiding – een werkgroep samenstellen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de acht betrokken buurten.
Stap 1 (eind 2024/begin 2025): Vaststellen van de regels en randvoorwaarden om vergunningszones mogelijk te maken. De huidige regelgeving biedt al ruimte voor meer blauwe zones.
Stap 2 (begin 2025): Online raadpleging voor alle huishoudens in de acht buurten, waarin inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in hun straat of buurt.
Stap 3 (eind 2025): Het college van B&W besluit, op basis van de resultaten van het participatietraject, welke maatregelen in welke buurten worden genomen.
Stap 4 (begin 2026): Invoering van de parkeermaatregelen in de acht buurten.